Bản mẫu:Sơ khai anime và manga – Theo ngôn ngữ khác