Bản tình ca của J. Alfred Prufrock – Theo ngôn ngữ khác