Bảng chữ cái tiếng Thổ Nhĩ Kỳ – Theo ngôn ngữ khác