Bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội Mùa đông 2018 – Theo ngôn ngữ khác