Bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội Mùa hè 1896 – Theo ngôn ngữ khác