Bắn súng góc nhìn người thứ nhất – Theo ngôn ngữ khác