Bến Thượng Hải (phim truyền hình) – Theo ngôn ngữ khác