Biên niên sử Narnia: Sư tử, phù thủy và cái tủ áo – Theo ngôn ngữ khác