Các vùng của Liên minh châu Âu – Theo ngôn ngữ khác