Cái chết của Neda Agha-Soltan – Theo ngôn ngữ khác