Câu lạc bộ bóng đá Thượng Hải Lục Địa Thân Hoa – Theo ngôn ngữ khác