Công chúa Élisabeth, Nữ Công tước xứ Brabant – Theo ngôn ngữ khác