Công chúa Benedikte của Đan Mạch – Theo ngôn ngữ khác