Công chúa Irene của Hy Lạp và Đan Mạch – Theo ngôn ngữ khác