Công chúa Maria Laura của Bỉ, Nữ Đại Công tước của Áo-Este – Theo ngôn ngữ khác