Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu – Theo ngôn ngữ khác