Công ty bay dịch vụ hàng không – Theo ngôn ngữ khác