Cúp Liên đoàn các châu lục 2005 – Theo ngôn ngữ khác