Cúp Liên đoàn các châu lục 2009 – Theo ngôn ngữ khác