Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2006 của FIFA – Theo ngôn ngữ khác