Cộng hòa Liên bang Dân chủ Nga – Theo ngôn ngữ khác