Cộng hòa Liên bang Dân chủ Ngoại Kavkaz – Theo ngôn ngữ khác