Cộng hòa Trung Phi tại Thế vận hội – Theo ngôn ngữ khác