Cộng hòa Xô viết Donetsk-Krivoy Rog – Theo ngôn ngữ khác