Cộng hòa Xô viết Kuban–Biển Đen – Theo ngôn ngữ khác