Chế tạo dạng tự do bằng chùm tia điện tử – Theo ngôn ngữ khác