Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ – Theo ngôn ngữ khác