Chiến tranh Balkan lần thứ hai – Theo ngôn ngữ khác