Chiến tranh Mười ba năm (1454–1466) – Theo ngôn ngữ khác