Chiến tranh Nga-Ba Lan (1919-1921) – Theo ngôn ngữ khác