Chuột nhảy jerboa Greater Egyptian – Theo ngôn ngữ khác