Chung kết Cúp C1 châu Âu 1958 – Theo ngôn ngữ khác