Chung kết Cúp C1 châu Âu 1959 – Theo ngôn ngữ khác