Chung kết Cúp C1 châu Âu 1961 – Theo ngôn ngữ khác