Chung kết Cúp C1 châu Âu 1989 – Theo ngôn ngữ khác