Chung kết Cúp C2 châu Âu 1998 – Theo ngôn ngữ khác