Con nhà giàu (phim truyền hình) – Theo ngôn ngữ khác