Dụ ngôn Người Pharisee và người thu thuế – Theo ngôn ngữ khác