Dụ ngôn Người làm công trong vườn nho – Theo ngôn ngữ khác