Dụ ngôn Người quản gia bất lương – Theo ngôn ngữ khác