Dụ ngôn Những tá điền sát nhân – Theo ngôn ngữ khác