Dự án vũ khí hạt nhân của Liên Xô – Theo ngôn ngữ khác