Danh sách đĩa đơn quán quân Hot 100 năm 1996 (Mỹ) – Theo ngôn ngữ khác