Danh sách đĩa đơn quán quân Hot 100 năm 2000 (Mỹ) – Theo ngôn ngữ khác