Danh sách 100 phim lãng mạn của Viện phim Mỹ – Theo ngôn ngữ khác