Danh sách album nhạc phim Doraemon – Theo ngôn ngữ khác