Danh sách album quán quân năm 2008 (Mỹ) – Theo ngôn ngữ khác