Danh sách nhạc cụ cổ truyền Trung Quốc – Theo ngôn ngữ khác