Danh sách tên ký hiệu của NATO cho tàu ngầm chứa tên lửa điều khiển – Theo ngôn ngữ khác