Danh sách tập phim Dragon Ball – Theo ngôn ngữ khác